Arbetsmiljöutbildning med toppbetyg

Arbetsmiljöutbildning med toppbetyg

För en dryg vecka sedan hade Avanti utbildning i arbetsmiljö. Vi vill tack alla medlemmar som var med under utbildningen, certifikaten är utskickade och redo att ramas in. Vi hade långa diskussioner och bra utbyte av erfarenheter i viktiga frågor. Utbildningen fick toppbetyg. Bra jobbat!

Tack också till IF Skadeförsäkringar för att ni gjorde utbildningen möjligt och tog väl hand om oss under dagarna.