God Jul och Gott Nytt År!

God Jul och Gott Nytt År!

De flesta vet att borrorganisationerna Avanti och Geotec har blivit en ny branschorganisation för borrentreprenörer, Borrföretagen. Vi jobbar på med att ställa om till det nya, och snart kommer ni att se en ny hemsida och nya vägar för kontakt. Kansliet har julledigt fram till den 7 januari 2020, och med det önskar vi er alla en God Jul och ett Gott Nytt År....
Nelson Sommerfeldt har disputerat!

Nelson Sommerfeldt har disputerat!

Vi gratulerar Nelson Sommerfeldt som doktorerat på KTH och som idag försvarat avhandling med bravur. Avanti har varit partner till Nelsons forskning som inbegripit bergvärmelager i integrerade system med hybrida solpaneler (värme och el). Vi tackar för ditt bidrag till utveckling av bättre system och önskar dig allt gott framöver. Borrföretagen följer med stort intresse även din framtida resa. Vänligen se bifogad sammanfattning samt hela avhandlingen under följande länk: http://kth.diva-portal.org/smash/get/diva2:1371035/FULLTEXT01.pdf...
BORRFÖRETAGEN har bildats!

BORRFÖRETAGEN har bildats!

På dagens stämma den 21 november 2019 bildades den nya Branschorganisationen för borrentreprenörer, dvs de tidigare organisationerna Avanti och Geotec har härmed blivit BORRFÖRETAGEN. Grattis till alla medlemmar, leverantörer och borrbranschen i...
Stämma i Borrföretagen!

Stämma i Borrföretagen!

Bästa medlemmar och partners, Nu är den viktiga dagen kommen då ni kan teckna er till Borrföretagens stämma, vänligen se mailutskick! Sista anmälan är den 8 november 2019. Det är ett begränsat antal platser så boka idag för att säkra upp din och dina kollegors plats vid detta historiska...
In memoriam Juha Ojala

In memoriam Juha Ojala

Det är med mycket sorg som vi meddelar att Juha Ojala på MuoviTech  AB har lämnat oss. Juha, en sann entreprenör, har varit mycket omtyckt i föreningen och borrbranschen. Han har utmärkt sig  som en visionär med en stor passion för branschens frågor. https://www.muovitech.se/?page=news&id=583 Vi skickar våra varmaste kondoleanser till familjen och alla på MuoviTech AB. Vila i frid Juha /Dina vänner på Sveriges Avanti-Borrare Förening Bild: MuoviTech...