Avanti bevakar standardiering av vatten- och energibrunnar på europanivå

Avanti bevakar standardiering av vatten- och energibrunnar på europanivå

Avanti har deltagit i möte på SIS (Swedish Standards Institute) och är del av den svenska delegationen i standardiseringsarbetet för vatten- och energibrunnar på europanivå. Vi i Sverige har mycket att tillföra i arbetet, och vill därför gärna att branschen går samman för att gemensamt kunna påverka standarden som kommer att bli gällande i Sverige. Dominika Rydel, VD på Avanti, valdes som ordförande för den svenska delegationen, här med Karin Lindmark tf. standardiseringschef på SIS.