Avanti på IGSHPA Konferens i Denver, USA

Avanti på IGSHPA Konferens i Denver, USA

Avanti har deltagit vid IGSHPA konferensen i Denver, USA (13-16 mars 2017).

Vid öppningen av konferensen hade vi nöjet att vara med och berätta om vår framgång i skapandet av IGSHPA Sweden samt konferensen som hölls på KTH och Brunnsborrardagen i september 2016. John Turley lämnade över stafettpinnen till Garen Ewbank som tog över IGSHPAs ordförandepost.

Vi deltog vid en återtätningskurs och tog del av konferensens alla delar:

Research track,

Commercial track,

Residential track,

Technical track,

Expo.

Avanti var även med i mötet med alla internationella IGSHPA filialer (Chapters Committee), IGSHPAs medlemsmöte och vi lyssnade till branschfrågor i paneldebatter. NGWA var på plats och vi utbytte erfarenheter. Vi blev väl bemötta och fick erfara ett stort intresse för vår svenska bransch. Det var trevligt att lära om de amerikanska förhållandena, arbetssätten och branschfrågorna. Vid middagen kallad The Awards Dinner blev vår adjungerade ledamot José Acuna tilldelad priset ”The IGSHPA Visionary Award”.