Avantis svetsutbildning utvärderad!

Avantis svetsutbildning utvärderad!

Avanti anordnade nyligen en svetskurs av foderrör och nu har den utvärderats.

Resultatet av utvärderingen visade högsta betyg på kursen, där bl.a. läraren fick ett bra omdöme samt även så svetsmiljön.

Tack till alla deltagare för er feedback!

Kursintygen är på väg till respektive bolag, och slutligt svar kommer inom kort.