BORRFÖRETAGEN har bildats!

BORRFÖRETAGEN har bildats!

På dagens stämma den 21 november 2019 bildades den nya Branschorganisationen för borrentreprenörer, dvs de tidigare organisationerna Avanti och Geotec har härmed blivit BORRFÖRETAGEN.

Grattis till alla medlemmar, leverantörer och borrbranschen i stort!