Brunnsborrning

brunnsborrare1Att borra en ny brunn och installera vattenanläggning innebär för många en stor investering i något bara ett fåtal vet någonting om. Frågorna är självklart många och det finns alltid risk för missförstånd. Som konsument ska man alltid se till att det finns ett skriftligt avtal mellan parterna. Rent generellt ska man tänka på att undvika muntliga avtal då dessa kan missförstås enklare. Ett avtal med Avanti borrare omfattar ofta hela entreprenaden. Från brunnsborrning till vatten i kran. Men kan naturlig   tvis avvika beroende på konsumentens behov. Innehållet ser generellt ut:

  • Prisförslag inklusive moms
  • Minsta garanterad vattentillgång med kostnadsgaranti.
  • Beskrivning av ingående komponenter
  • Leveransbestämmelser
  • Vattenanalys som ingår (se under fliken Vattenbehandling)

brunnsborrningFör att djupborra en brunn behövs en borrigg, en luftkompressor och någon form av lastbil. Borriggen väger flera ton och är oftast banddriven för att inte göra stora avtryck i er gräsmatta. Borriggen körs in i trädgården och behöver närmare en 2-3 meters öppning för att komma in. Luftkompressorn stannar kvar på gatan eller motsvarande och ansluts till borriggen med luftslang. Det är luften som skapar de hammar liknande slag som tillsammans med borrets rotation krossar berget vid borrningen. Krossat berg, borrkax, lyfts till ytan med hjälp av den luft som trycks ned i systemet. Borrkaxet forslas oftast i tjocka rör till en container eller läggs ut på mark. Beroende på var man är och borrar. För att det inte ska damma behöver brunnsborraren ha tillgång till vatten. Borrar man efter vatten finns naturligtvis inte det jämt utan borraren får helt enkelt ta med sig vatten själv.

brunnsborrning2I Sverige finns det många företag som sysslar med brunnsborrning, så vilket företag ska man välja? Först och främst ska man välja en brunnsborrare som innehar ett personligt certifikat. Ett slags körkort för brunnsborrare. För du vill väl inte åka buss med någon utan busskörkort? Detsamma gäller brunnsborrare. Det går att kontrollera certifikaten vid SP SITAC. Väljer man ett företag som är anslutet till Avanti får man dessutom tillgång till borrare som genomför kontinuerlig kompetensutveckling, har god ekonomi (går med stor sannolikhet inte i konkurs), en gemensam organisation med högre kvalitetskrav än normen och där konsumenten har möjlighet att vända sig till en Reklamationsnämnd. Dessutom använder Avanti borraren bara komponenter som vi vet fungerar under lång tid. Ingen vill ju ha en reklamation.