Debe Pumpar AB förvärvar Pemtec AB

Debe Pumpar AB förvärvar Pemtec AB

Debe Pumpar AB informerar:
” Genom förvärvet av Pemtec förstärker Debe bolagen sin ställning till att bli en av de ledande leverantörerna av produkter och lösningar till den nordiska brunnsborrarmarknaden. Bolagen kompletterar varandra mycket väl och tillsammans kan vi erbjuda våra kunder ett bredare produktsortiment än tidigare. Förvärvet tillför oss och våra kunder betydande fördelar och affärsmöjligheter genom närvaro, synergier och företagens olika kompetenser.
Med Debe Pumpar ABs finansiella styrka säkerställer vi också att våra kunder får den kvalitet som branschen efterfrågar och i rätt tid.

Detta är helt i linje med vår uttalade strategi för Debe bolagen i Norden.”

Bild: Debe Pumpar AB