Dialogmöte om hållbar värme och kyla

Dialogmöte om hållbar värme och kyla

Avanti har deltagit under ett dialogmöte sammankallat av Energimyndigheten den 5 maj 2017, med fokus på hållbar värme och kyla.

Energimyndigheten har tagit fram en strategi för värme och kyla till 2030, och har under dialogmötet välkomnat en diskussion om effektmål, utmaningar, export och innovation.

Under dialogmötet deltog ca 85 intressenter.