Entreprenad

Geoenergi – lagra eller hämta energi ur mark och berg. Energi som används för att värma och / eller kyla fastigheter. I Sverige är vi vana vid ”bergvärme”. Alltså ett djupborrat hål avsedd för en värmepump. Enligt gällande normer rekommenderas ett avstånd mellan olika ”bergvärme” brunnar till minst 20 meter för att grannar inte ska ”stjäla” energi från varandra. Ett brunnsborrningsföretag kan i många fall utföra ett hål om dagen. Vilket inte påverkar den totala installationstiden. Större geoenergi anläggningar utförs med flera djupborrade hål som placeras mycket tätare i syfte att få hål som påverkar varandra. Och på så sätt kunna lagra och ta ut effekt på ett effektivare sätt. Projekten kan mycket väl omfatta 50-200 hål. Vid nybyggnation borrhålen hamnar borrningen oftast först i den totala byggentreprenaden och måste utföras med rätt kvalitet och enligt bästa metod för att inte sinka övriga. Att kunna leverera borrkapacitet med rätt ledning, logistik, ekonomi och rätt kvalitet är avgörande. Avanti har infört Ledningssystem enligt ISO9001:2008 för att säkerställa rätt kvalitetsnivå hos våra medlemsbolag. Under 2014 arbetar 25 företag efter det ISO baserade Ledningssystemet. Under första halvåret 2015 kommer resten av medlemsföretagen införa Ledningssystemet.

Vi kan utföra entreprenad innom

  • Termiska Responstester (TRT)
  • Analyser och dokumentation av TRT
  • Mätning av borrhålsavvikelser
  • Dimensionering av geoenergianläggningar
  • Borrning och installation av geoenergianläggningar
  • Dokumentation och spårbarhet
  • Borrplan