Fler småhus installerar värmepumpar

Fler småhus installerar värmepumpar

Bild: Energimyndigheten

Energimyndigheten har nyligen publicerat rapporter om energistatistik och ur dessa kan bl.a utläsas att värmepumpar i småhus har ökat med nästan 50 % sedan 2009. I småhus, flerbostadshus och lokaler finns det idag ca 1,3 miljoner installerade värmepumpar.

För mer information samt för att ta del av de enskilda rapporterna hänvisar vi till länken nedan:

http://www.energimyndigheten.se/nyhetsarkiv/2017/fler-smahus-installerar-varmepumpar/