Framtiden: Ny satsning som gör Sverige ledande inom värme och kyla

Framtiden: Ny satsning som gör Sverige ledande inom värme och kyla

Energimyndigheten utlyser idag nytt forsknings- och innovationsprogram, TERMO – värme och kyla för framtidens energisystem.

Programmet främjar kommersialiseringen och export av värme och kyla, vilket skall stärka Sveriges internationella konkurrenskraft inom området.

TERMO omfattar 160 miljoner kronor och löper över 4 år fram till år 2021, och medlen fördelas huvudsakligen genom utlysning.

 

För mer info se pressrelease i nedan länk:

http://www.energimyndigheten.se/nyhetsarkiv/2017/ny-satsning-som-gor-sverige-varldsledande-inom-framtidens-varme-och-kyla/