IGSHPA Sweden

IGSHPA (International Ground Source-Heat pump Association), är en internationell ideell organisation vars syfte är att främja bergvärmepumpsteknik och kringliggande teknik i världen genom avdelningar som utbyter erfarenheter inom forskning och näringslivsverksamhet.

Den svenska avdelningen, IGSHPA Sweden, grundades hösten 2015 genom ett samarbete mellan näringslivet och akademin, där Avanti representerar näringslivet och där KTH representerar akademin. Organisationen är öppen för alla som är intresserade av bergvärmepumpsteknik.

Sätet ligger på energiteknik vid KTH på Brinellvägen 68, 100 44, Stockholm och ni kan läsa mer på hemsidan om IGSHPA Sweden. Ni kan även läsa mer om IGSHPA på dess internationella sida.