Kallelse till årsstämma 2015

Kallelse till årsstämma 2015

Medlemmar i Sveriges Avanti-Borrare Förening kallas härmed till årsstämma Sveriges Avanti-Borrare Förening (814800-4586) och Avanti System AB (556231-0572).
Stämman äger rum den 2015-05-06 klockan 08.00 på Elite Stora Hotellet i Jönköping.
Ärende för stämman skall vara Avanti kansli skriftligen tillhanda senast 2015-04-06.
Anmälan görs senast 2015-04-01 till kansli@avantisystem.se eller via telefon 0771-AVANTI (28 26 84).
Detaljerad information återfinns på Föreningens intranät.