Nelson Sommerfeldt har disputerat!

Nelson Sommerfeldt har disputerat!

Vi gratulerar Nelson Sommerfeldt som doktorerat på KTH och som idag försvarat avhandling med bravur. Avanti har varit partner till Nelsons forskning som inbegripit bergvärmelager i integrerade system med hybrida solpaneler (värme och el). Vi tackar för ditt bidrag till utveckling av bättre system och önskar dig allt gott framöver. Borrföretagen följer med stort intresse även din framtida resa.

Vänligen se bifogad sammanfattning samt hela avhandlingen under följande länk:

http://kth.diva-portal.org/smash/get/diva2:1371035/FULLTEXT01.pdf