Nya GeoOutlook är ute!

Nya GeoOutlook är ute!

Nya GeoOutlook är här!
Ta del av spännande läsning om bl.a. TRT, energipålar, borrning och geoenergi.
Ni kan även läsa en kort sammanfattning från IGSHPA Convention i samarbete med Brunnsborrardagen 2016 på sida 26-27.

Klick på länken nedan för att ta del av tidningen:

http://www.geooutlook.org/epub/GO2016No4/