Nya Normbrunn-16!

Nya Normbrunn-16!

Nya Normbrunn- 16 – Vägledning för att borra brunn, har idag publicerats av SGU.

Normbrunn- 16 berör utförandet av bergborrade brunnar avsedda främst för enskild vattenförsörjning samt energibrunnar (geoenergibrunnar för värme och kyla). Större kommunala grundvattentäkter och grävda brunnar omfattas ej.

Från tidigare version, Normbrunn- 07, har en utvidgning/förtydligande skett med avseende på bl.a. borrning i förorenade områden, borrning i vattenskyddsområden och borrning av större anläggningar.

Ni finner dokumentet i länken nedan:

http://resource.sgu.se/produkter/broschyrer/vagledning-normbrunn-16.pdf

Bild: SGU