Nyheter från Avanti

Glad Påsk

Avanti önskar er alla en härlig påskhelg. Alla medlemmar får som påskpresent en egen ”mini-hemsida” kika under ”Hitta din borrare”. Glad påsk !

En tyst minut

Tyst minut med anledning av dådet i Stockholm den 7 april 2017 Måndag 10 april klockan 12.00 deltar Avanti i den nationella tysta minut som regeringen utlyst för att hedra offren för det tragiska dådet i Stockholm i fredags eftermiddag.

Återtätningskurs i USA

Avanti har som bekant varit på IGSHPA Konferens i Denver. Visste ni att vi gick en kurs ihop med IGSHPA som heter Understanding Grouting Applications & Innovations? Kursen gav en bra inblick i hur återtätning av borrhål utförs i USA. Kursen gick igenom teori, visade upp olika produkter på den amerikanska marknaden och så fick vi även tillfälle att åka på studiebesök. Under studiebesöket åkte vi ut på fält och där fick vi se hur en återtätning går till i USA. Demonstrationen gjordes med återtätningsenheten coil-tube system som var en nyhet under konferensens Expo. Ni ser enheten på bilden...

Avanti på IGSHPA Konferens i Denver, USA

Avanti har deltagit vid IGSHPA konferensen i Denver, USA (13-16 mars 2017). Vid öppningen av konferensen hade vi nöjet att vara med och berätta om vår framgång i skapandet av IGSHPA Sweden samt konferensen som hölls på KTH och Brunnsborrardagen i september 2016. John Turley lämnade över stafettpinnen till Garen Ewbank som tog över IGSHPAs ordförandepost. Vi deltog vid en återtätningskurs och tog del av konferensens alla delar: Research track, Commercial track, Residential track, Technical track, Expo. Avanti var även med i mötet med alla internationella IGSHPA filialer (Chapters Committee), IGSHPAs medlemsmöte och vi lyssnade till branschfrågor i paneldebatter. NGWA var på plats och vi utbytte erfarenheter. Vi blev väl bemötta och fick erfara ett stort intresse för vår svenska bransch. Det var trevligt att lära om de amerikanska förhållandena, arbetssätten och branschfrågorna. Vid middagen kallad The Awards Dinner blev vår adjungerade ledamot José Acuna tilldelad priset ”The IGSHPA Visionary...

Medlemsmöte i Avanti!

Avanti har haft medlemsmöte! Vi har förmedlat uppdateringar inom organisationen, samt lyft branschfrågor. Mötet bjöd även på en föreläsning om hur vi mår om vi dricker ”rent vatten”, dvs vatten utan innehåll. Våra partners har bidragit till mötet med presentationer och nyheter. Tack till alla...

50 och 10 års jubileum i Norge hos Nemek och Qmatec Drilling !

För 10 år sedan bildades Qmatec Drilling som tog över produktionen av Nemek-riggar. 2016 firade även Nemek 50 år av riggproduktion. I samband med detta var Avanti med vid kundträff och fick ta del av föreläsning  med intressant historia och framtidsutsikter. Dagen bjöd även på historisk presentation av riggar, där äldsta riggen var från...

Nya Normbrunn-16!

Nya Normbrunn- 16 – Vägledning för att borra brunn, har idag publicerats av SGU. Normbrunn- 16 berör utförandet av bergborrade brunnar avsedda främst för enskild vattenförsörjning samt energibrunnar (geoenergibrunnar för värme och kyla). Större kommunala grundvattentäkter och grävda brunnar omfattas ej. Från tidigare version, Normbrunn- 07, har en utvidgning/förtydligande skett med avseende på bl.a. borrning i förorenade områden, borrning i vattenskyddsområden och borrning av större anläggningar. Ni finner dokumentet i länken nedan: http://resource.sgu.se/produkter/broschyrer/vagledning-normbrunn-16.pdf Bild:...

Debe Pumpar AB förvärvar Pemtec AB

Debe Pumpar AB informerar: ” Genom förvärvet av Pemtec förstärker Debe bolagen sin ställning till att bli en av de ledande leverantörerna av produkter och lösningar till den nordiska brunnsborrarmarknaden. Bolagen kompletterar varandra mycket väl och tillsammans kan vi erbjuda våra kunder ett bredare produktsortiment än tidigare. Förvärvet tillför oss och våra kunder betydande fördelar och affärsmöjligheter genom närvaro, synergier och företagens olika kompetenser. Med Debe Pumpar ABs finansiella styrka säkerställer vi också att våra kunder får den kvalitet som branschen efterfrågar och i rätt tid. Detta är helt i linje med vår uttalade strategi för Debe bolagen i Norden.” Bild: Debe Pumpar...

Konferensresa till Denver – USA

Välkomna att ta del av utbyte med amerikanska kollegor genom konferensresa till Denver – USA. Konferensresan går parallellt med IGSHPA Conference & Expo 2017. Konferensen hålls på The Crown Plaza Denver Airport Convention Center, där även boende är reserverat. Förutom utställning finns seminarier, workshops och kurser som vi deltar i. Observera att flygbiljetterna snabbt stiger i pris och vi endast kan hålla erbjudandet till den 30 januari kl. 12.00. Efterregistrering sker till individuellt pris avseende flygresa. Ni hittar mer info om konferensen och IGSHPA här: http://www.igshpa.okstate.edu/conf/ Medlemmar, leverantörer och intressenter är välkomna att teckna sig på resan. Kontakta gärna kansliet för mer info om resan, priser och...

Kallelse till Stämma

Sveriges Avanti-Borrare Förening och Avanti System AB kallar samtliga medlemmar till stämma den 10-11 mars 2017 på Quality Airport Hotel Arlanda. För vidare info se utskick. Leverantörer och intressenter är välkomna att delta under konferensen, vänligen kontakta kansliet för mer...

Strategisk innovationsagenda för geoenergi

Strategisk innovationsagenda för geoenergi har nyligen publicerats. Syftet med agendan är att skapa den strategi som saknas för att synliggöra geo­energins behov av forskning, utveckling och innovation gentemot näringsliv och myndigheter. Ni hittar agendan här nedan:...

Nya GeoOutlook är ute!

Nya GeoOutlook är här! Ta del av spännande läsning om bl.a. TRT, energipålar, borrning och geoenergi. Ni kan även läsa en kort sammanfattning från IGSHPA Convention i samarbete med Brunnsborrardagen 2016 på sida 26-27. Klick på länken nedan för att ta del av tidningen:...

Medlemsmöte i Avanti

Idag har vi hållit medlemsmöte för Avanti i Stockholm. Förutom det trevliga med att träffa alla medlemmar, har det varit många bra diskussioner för hur framtiden ska bli ännu bättre!  

NordDrill 2017!

Den 11-12 maj 2017 är NordDrill tillbaka på Elmia i Jönköping. Vi tycker det är kul att det hålls en branschgemensam utställning där alla parter kan nå ut till hela branschen under samma tak. Nytt för i år är ett samarbete med Svensk Grundläggning vilket gör att mässan även omfattar grundläggning. Framtiden för borrad grundläggning är positiv och det vill NordDrill knyta an till! Mer information om mässan kan ni se på Elmias...

Reportage om brunnsborrardagen

Brunnsborrardagen var en succé med en bra blandning mellan utställning och föredrag. I senaste numret av Kyla+ värmepumpar skriver de fint om vår verksamhet! Artikel i PDF-format

AVANTI i samarbete med NGWA!

AVANTI presenterar nu stolt ett nytt samarbete, denna gång med NGWA (National Ground Water Association). AVANTI och NGWA har haft kontakter sedan 1986. Följ med oss på en första träff till USA i mars 2017 i samband med IGSHPA konferensen i Denver, där bl.a. återfyllnadsworkshop är med på programmet. Anmäl gärna intresse redan idag! Ni hittar mer info om NGWA på www.ngwa.org och mer om nyheten...