Avanti - Det trygga sättet!

 

Det Trygga Sättet

Det trygga sättet har sin orsak i vår historia. Innan Sveriges Geologiska Undersökning, SGU, gav ut vårt regelverk såg Avanti-borrarna att verksamheten behövde styrning för att leverera goda tjänster och att skydda konsumenten vid eventuell reklamationer. Avanti införde en reklamationsnämnd, som finns kvar, och tog fram gemensamma leveransbestämmelser och innehåll på produkter/tjänster. En av Boverket typgodkänd brunn togs fram för att säkerställa en viss kvalitetsnivå. När SGU fastställde Normbrunnen som vårt regelverk sågs ingen anledning att ha kvar den typgodkända.

Avanti-borraren är stolt och vill förvalta det arv som våra föregångare byggde upp.

Avanti har också beslutat att alla medlemsföretag ska arbeta efter ett gemensamt Ledningssystem – Det Trygga Sättet.
Ledningssystemet följer internationell standard (ISO).
Vårt Ledningssystem är certifierat av SP med certifieringsnummer 5671.

 

 

ROT

Skatteverket säger:

Reparation och underhåll samt om- och tillbyggnad räknas som rotarbeten och ger rätt till rotavdrag om det utförs i, eller i nära anslutning till, en bostad som du äger och som du bor i. Bostaden kan också vara en fritidsbostad, eller en bostad som du äger men som dina föräldrar bor i.

Du får däremot inte rotavdrag för att bygga ett helt nytt hus. Med nybyggt hus avses småhus för vilken fastighetsavgift inte har tagits ut för de fem första kalenderåren efter beräknat värdeår. Du får inte heller rotavdrag för om- eller tillbyggnader som sker de fem första åren som ett småhus är befriat från fastighetsavgift. Skattereduktion för rot- och rutarbeten medges med halva arbetskostnaden men sammanlagt högst 50 000 kronor per person och år. Eftersom andra avdrag görs först, kanske du inte kan utnyttja hela rot- eller rutavdraget. Du kan ju aldrig få mer i skatteavdrag än du ska betala i slutlig skatt. Du blir då återbetalningsskyldig. ”

Avanti följer Svensk Kyl och Värmepump Föreningens rekommendationer.