Historia

Om Avanti.

System Avanti har sitt ursprung i tekniska utveckling på 1960-talet, då borrmetoden utvecklades från linstöt till tryckluftsborrning. Det resulterade i en framgångsrik affärsidé, som gick ut på att hyra ut borriggar till kontrakterade brunnsborrare över hela Sverige. Grunden till Avanti var därmed lagd och den första Avanti-maskinen togs i bruk 1964.

1966-69 byggdes Avantis serviceorganisation ut i takt med maskinparken och de företag som använda Avanti-riggen. Tack vare hög teknisk kompetens kunde de tekniska förbättringarna göras fortlöpande. Det gjorde maskinerna unika och mycket attraktiva, då inga andra än de kontrakterade företagen hade tillgång på dem på svenska marknaden. 1973 bildades Sveriges Avanti-Borrare Förening av några borrföretag för att tillvarata egna intressen i förhållande till den starke leverantören av borrutrustning och förnödenheter. Den medlemsägda frivilliga fackkedjan hade bildats och redan samma år inrättades Reklamationsnämnden. året därpå auktoriserade Avanti sina medlemmar. Såväl Reklamationsnämnden som auktorisationen marknadsfördes kraftfullt på konsumentmarknaden och överrenskommelse träffades med Konsumentombudsmannen om brunnsborrartjänster.

1975 infördes krav på att alla Avanti borrare skulle använda dammsugare för att ta hand om borrkaxet. För att säkerställa kedjans reklamationsåtagande skapades nu en garantifond på 100 000 kronor. Utvecklingen av borriggar och borrtekniken gick kontinuerligt framåt. Fortfarande baserat på tryckluftstekniken. Men hydrauliken började göra sitt intåg och ledde i slutet av 1970-talet till en ny generation borrmaskiner. Uthyrningssystemet för borriggar, som var grunden till Avanti, minskade därför snabbt och kraftigt i betydelse. Detta medförde i sin tur, att Avanti-borrarna redan 1976 utökade sin verksamhet med pumpinstallationer och totalentreprenaden blev nu ett begrepp. För att ytterligare öka den kundvänliga attityden infördes en kostnadsgaranti enligt principen − inget vatten ingen kostnad. Vattenanalys infördes av samma skäl och internt i föreningen utvecklades ett informationssystem med veckovisa cirkulär.

Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) övertog 1981 Avantis arkivmaterial av borrbevis och vattenanalyser, som blev grunden till SGU:s databas. Från och med nu blev det enligt lag uppgiftsskyldighet på vattenbrunnar. Avanti svarade vid den här tidpunkten för närmare 50 % av marknaden. Fram till 1982 var man aktiv inom energiområdet och utvecklade egna dimensioneringssystem för bergvärme. Dessa program ligger ännu till grund för dagens dimensionering. Under de första åren 1980-talet lanserade man också en ny borrigg utvecklad och tillverkad i egen regi. Vid denna tidpunkt såldes Avanti-Maskin AB. Där ingick man tillsammans med bl.a. Sten Engvall AB (Turtle Wax) och Elo Duvnäs Elmaterial i en speciell division. Från det att System Avanti varit ett begrepp för en borrmetod med hjälp av en borrigg, som kallades System Avanti och som gick i graven, när nya borriggar togs i anspråk och blev tillgängliga för alla, sålde Ahlsell Borrcenter till Atlas-Copco. Härigenom hamnade bolaget åter hos en kompetent tillverkare och varumärket återlämnades Avanti-Borrarnas förening. En ny optimistisk period inleddes och organisationen återfick stabilitet och tillväxt. Brunnsborrarhuset i Märsta köptes och den positiva utvecklingen pågick fram till hösten 1992, då marknaden utsattes för det s.k. fria fallet. För Avanti-Borrare förening som för så många andra fick denna plötsliga nedgång i marknaden kombinerat med devalvering och mycket höga räntor omfattande konsekvenser.

1988 arrangerade Avanti för första gången en för hela branschen gemensam brunnsborrarutställning. Nu startades också Avanti Svenska Försäljnings AB. Vidare lanserades Avanti Miljöbrunnar och Avantät för säkrare och bättre vatten. Typgodkännande erhölls från Boverket avseende brunnar inklusive allt material fram till inkoppling i huset. Seminarier arrangerades, där fackfolk och kommunernas Miljö- och hälsoskyddskontor var målgrupper.

2010 försäljer Avanti brunnsborrarhuset i Märsta för att under 2011 flyttas till Mullsjö.

2013  Avanti firade 40 år som framgångsrik brunnsborrare organisation!