Sunne Brunnsborrning AB

Sunnes Brunnsborrning erbjuder certifierad personal för borrning av brunnar för vatten och energi. Med utgångspunkt från Karlstad tillhandahåller vi våra tjänster i hela Värmland och Mellansverige.

Energibrunnar eller bergvärme har blivit omåttligt populärt de senaste 15 åren. Bergvärme utnyttjar den energi som solar lagrar i vår berggrund och genom smart värmepumpsteknik kan man sänka sina uppvärmningskostnader med över 80 %.


Certifikat / Medlemsorganisationer:


Vatten är vårt viktigaste livsmedel och för mer än en miljon svenskar något som man försörjer på egen hand. Då är en borrad brunn den bästa källan till friskt vatten. Vi säkerställer att brunnen håller hög kvalité genom bland annat tätning mot ytvatten, frostfritt djup på slangar och adaptrar, fysikalisk-kemisk vattenanalys efter avslutad borrning, kostnadsgaranti och borrbevis.

Har ni frågor är ni varmt välkomna att kontakta oss!

Gävle Brunnsborrning
Krickvägen 18
80309 Gävle