Konferenser

Program för Avanti konferens i Luleå 2015

Konferensens mål är erfarenhetsutbyte och kompetensutveckling som delvis härrör sig från kraven enligt vårt Ledningssystem (ISO9001:2008). Och delvis från Avanti historiska arv att bygga, bibehålla och utveckla en homogen organisation 27/1 12.30 Inkvartering och lunch vid Clarion Sense Hotel i Luleå 14.00 Konferensen påbörjas. Medlemsmöte, genomgång av händelserapporter och användarmöte enligt vårt ledningssystem. 14.30 Grupparbete – Hitta på intranät 15.00 Miljöbrunnen – mer aktuell än någonsin 19.00 Middag 28/1 08.00 Konferens. IF redovisar försäkringsläget. 09.00 Utomhusaktiviteter 15.00 Föreläsning och grupparbete Kundbemötande och marknadsföring. FAQ. 19.00 Middag 29/1 08.00 Dimensioneringsverktyg för geoenergi och D-TRT 09.00 Borrteori – erfarenhetsutbyte 11.00 Information från leverantörer 12.00 Lunch på hotellet 13.00 Mini mässa 16.00 Information om Namibia 19.00 Middag 30/1 08.00 Avtransport till Kallax för...

Medlemsmöte i Norge

18-20 september 2014 genomförde Avanti medlemsmöte/konferens i Norge. Konferensen genomfördes i samarbete med vår norska partner Vann og Energiteknikk AS. 80-talet deltagare tog sig till Akkerhaug i Telemark. Även norska brunnsborrarkollegor deltog i träffen. Konferensen började på torsdagen med en båtresa med slussar i flera steg bland  fjällen. På fredagen genomförde tekn dr Jose Acuna (Kungliga Tekniska Högskolan) , dr ing Randi Kalskin Ramstad (Asplan Viak AS og Institutt for geologi og bergteknikk (IGB) NTNU) och doc Göran Hellström (Neoenergy AB) föreläsningar i geoenergins tecken. Bilden ovan visar Ljan Skole i Oslo där man kombinerar djupborrade energibrunnar med markslingor under parkeringen. Sommartid laddar ”solfångaren” 24 stycken 200 m djupa brunnar med solvärme som används under vintern. Vi kan konstatera att geoenergin är på frammarsch och ingalunda...

Medlemsmöte i Luleå

Under 2015-01-27–30 genomför Sveriges Avanti-Borrare Förening medlemsmöte i Luleå.  

Medlemsmöte i Norge

Sveriges Avanti-Borrare Förening genomför 2014-09-18–20 medlemsmöte i norska Telemarken. Till mötet kommer svenska och norska brunnsborrare samt leverantörer till branschen. Konferensen innehåller föreläsningar och erfarenhetsutbyte.