Konferenser

Medlemsmöte i Norge

18-20 september 2014 genomförde Avanti medlemsmöte/konferens i Norge. Konferensen genomfördes i samarbete med vår norska partner Vann og Energiteknikk AS. 80-talet deltagare tog sig till Akkerhaug i Telemark. Även norska brunnsborrarkollegor deltog i träffen. Konferensen började på torsdagen med en båtresa med slussar i flera steg bland  fjällen. På fredagen genomförde tekn dr Jose Acuna (Kungliga Tekniska Högskolan) , dr ing Randi Kalskin Ramstad (Asplan Viak AS og Institutt for geologi og bergteknikk (IGB) NTNU) och doc Göran Hellström (Neoenergy AB) föreläsningar i geoenergins tecken. Bilden ovan visar Ljan Skole i Oslo där man kombinerar djupborrade energibrunnar med markslingor under parkeringen. Sommartid laddar ”solfångaren” 24 stycken 200 m djupa brunnar med solvärme som används under vintern. Vi kan konstatera att geoenergin är på frammarsch och ingalunda...

Medlemsmöte i Luleå

Under 2015-01-27–30 genomför Sveriges Avanti-Borrare Förening medlemsmöte i Luleå.  

Medlemsmöte i Norge

Sveriges Avanti-Borrare Förening genomför 2014-09-18–20 medlemsmöte i norska Telemarken. Till mötet kommer svenska och norska brunnsborrare samt leverantörer till branschen. Konferensen innehåller föreläsningar och erfarenhetsutbyte.