Krav på utbildning & kompetens

Om våra krav.

Medlemsföretag i Avanti har minst tre års erfarenhet inom brunnsborrning. Man ska kunna påvisa en god ekonomi för att kunna betala löner och skatter. Företagen ska kunna bedömas ha en lång livslängd för kundtrygghetens skull och god renommé. 

Personal ska:
Genomgå utbildning och avlägga examen inom Hydrogeologi och Konsumentjuridik

Genomföra utbildningen Heta Arbeten
Genomföra utbildningen Säkerhet på väg
Genomföra ett svetsprov (som röntgas)
Inneha en ansvarsförsäkring på minst 5 miljoner kronor

Avanti har också beslutat att alla medlemsföretag ska arbeta efter ett gemensamt Ledningssystem – Det Trygga Sättet.
Ledningssystemet följer internationell standard (ISO). 

Lär dig vatten

Vattenanalys

Hitta din borrare