Mässor

Brunnsborrardagen är en anrik mötesplats som har sitt ursprung i medlems- och leverantörsträffar inom Sveriges Avanti-Borrare Förening, Sveriges äldsta branschorganisation för borrentreprenörer. Våra medlems- och leverantörsträffar växte snabbt och det var naturligt att öppna upp en Brunnsborrardag för hela branschen. Avanti har sedan 90-talet organiserat Brunnsborrardagen först på Eurostop i Märsta, sedan Steninge Slott för att nu träffas på Wenngarns Slott. Under Brunnsborrardagen kan ni ta del av bland annat utrustning, tjänster och nyheter inom branschen. Vi bjuder på en inomhusdel en utomhusdel samt seminarier. Besökare är välkomna att hämta sina biljetter gratis via Brunnsborrardagens hemsida. Biljett via billetto med QR-kod tas med av besökarna.

2018 är ett fantastiskt år i Avantis historia, vi firar nämligen Avanti-organisationens 45-års jubileum och Brunnsborrardagens 30-års jubileum. Brunnsborrarmiddagen håller vi dagen innan Brunnsborrardagen, d.v.s. den 20 september kl. 19.00 och som arrangeras i Kulturstallet på Wenngarns Slott. Middagen är öppen för utställare, besökare, andra intressenter samt även för IGSHPA Swedens konferensgäster. För bokning av biljett krävs angivelse av namn på samtliga biljetter. Välkomna att boka era biljetter på Brunnsborrardagens hemsida. Ta även med biljett för QR-scanning till middagen, och klädsel är Kavaj.

Avanti är stolta över att ha öppnat upp för ett samarbete genom avsteg från en årlig Brunnsborrardag. En ny mässa NordDrill har skapats och är ett samarbete mellan de Nordiska branschorganisationerna samt Elmia i Jönköping. Mässan har en nordisk karaktär och är ett mycket bra komplement för ett större och bredare forum bland annat genom utvidgning mot grundläggning och geoteknik. Avantis anrika Brunnsborrardag tar numera plats vart annat år. Välkomna!