Mässor

Brunnsborrardagen är en anrik mötesplats som har sitt ursprung i medlems- och leverantörsträffar inom Sveriges Avanti-Borrare Förening, Sveriges äldsta branschorganisation för borrentreprenörer. Våra medlems- och leverantörsträffar växte snabbt och det var naturligt att öppna upp en Brunnsborrardag för hela branschen. Avanti har sedan 90-talet organiserat Brunnsborrardagen först på Eurostop i Märsta, sedan Steninge Slott för att nu träffas på Wenngarns Slott. Under Brunnsborrardagen kan ni ta del av bland annat utrustning, tjänster och nyheter inom branschen. Vi bjuder på en inomhusdel en utomhusdel samt seminarier.

Avanti är stolta över att ha öppnat upp för ett samarbete genom avsteg från en årlig Brunnsborrardag. En ny mässa NordDrill har skapats och är ett samarbete mellan de Nordiska branschorganisationerna samt Elmia i Jönköping. Mässan har en nordisk karaktär och är ett mycket bra komplement för ett större och bredare forum bland annat genom utvidgning mot grundläggning och geoteknik. Nästa NordDrill äger rum 11-12 maj 2017! Avantis anrika Brunnsborrardag tar numera plats vart annat år. Välkomna!