Program för Avanti konferens i Luleå 2015

Program för Avanti konferens i Luleå 2015

Konferensens mål är erfarenhetsutbyte och kompetensutveckling som delvis härrör sig från kraven enligt vårt Ledningssystem (ISO9001:2008). Och delvis från Avanti historiska arv att bygga, bibehålla och utveckla en homogen organisation

27/1
12.30 Inkvartering och lunch vid Clarion Sense Hotel i Luleå
14.00 Konferensen påbörjas. Medlemsmöte, genomgång av händelserapporter och användarmöte enligt vårt ledningssystem.
14.30 Grupparbete – Hitta på intranät
15.00 Miljöbrunnen – mer aktuell än någonsin
19.00 Middag

28/1
08.00 Konferens. IF redovisar försäkringsläget.
09.00 Utomhusaktiviteter
15.00 Föreläsning och grupparbete Kundbemötande och marknadsföring. FAQ.
19.00 Middag

29/1
08.00 Dimensioneringsverktyg för geoenergi och D-TRT
09.00 Borrteori – erfarenhetsutbyte
11.00 Information från leverantörer
12.00 Lunch på hotellet
13.00 Mini mässa
16.00 Information om Namibia
19.00 Middag

30/1
08.00 Avtransport till Kallax för hemfärd