Regeringen satsar på att förebygga torka och att kartlägga grundvattenresurser

Regeringen satsar på att förebygga torka och att kartlägga grundvattenresurser

På många håll i landet har vi låga och sjunkande grundvattennivåer. Många kommuner ber om uppmätning av brunnar för att ha bättre kontroll över sitt geografiska område, samt för att kunna agera om kris uppstår.

Nu satsar regeringen 200 miljoner kronor för att förebygga torka samt fördjupa kartläggningen av grundvattenresurserna. Naturvårdsverket kommer inom kort att ta fram en våtmarksstrategi, SGU får medel och skall bistå kommuner och län med fördjupad kartläggning av grundvattenresurser, särskilt i utsatta regioner. VAKA som är en vattenkatastrofgrupp tillsatt av regeringen, tillskjuts medel för att säkerställa gruppens verksamhet mer långsiktigt.

Lär mer under länken nedan:

http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2017/06/regeringen-satsar-200-miljoner-pa-att-forebygga-torka-och-pa-fordjupade-kartlaggningar-av-grundvattenresurser/