Stämma i Borrföretagen!

Stämma i Borrföretagen!

Bästa medlemmar och partners,

Nu är den viktiga dagen kommen då ni kan teckna er till Borrföretagens stämma, vänligen se mailutskick!
Sista anmälan är den 8 november 2019. Det är ett begränsat antal platser så boka idag för att säkra upp din och dina kollegors plats vid detta historiska event.