Stämma i Sveriges Avanti-Borrare Förening och Avanti System AB

Stämma i Sveriges Avanti-Borrare Förening och Avanti System AB

Vi välkomnar alla medlemmar att teckna sig på stämman den 11-12 april 2019.

Under stämman röstar vi om en enad borrorganisation.

Kan ni inte delta är ni välkomna att lämna en fullmakt.

Kontakta kansliet för mer info på:

kansli@avantisystem.se