Värme

Alla har ett behov av värme. Antingen för att värma huset eller bara för att värma tappvarmvatten. Energin som krävs kommer normalt från värmepump, fjärrvärme, pellets, ved eller direktverkande el. Värmepumpen som använder bergets förmåga att lagra energi är en lösning som ger många år av bekymmersfritt ägande samtidigt som det ökar fastighetens värde. Bergvärmekällans kapacitet är avgörande för besparingen. Det är naturlagarna för uttag av värme ur berget som är begränsningen för alla bergvärmeanläggningar. Värmepumpen kan följaktligen i det enskilda fallet inte bli bättre än vad värmekällan ger möjlighet till. Ur rätt dimensionerad värmekälla kan det erforderliga uttaget göras. Avanti har förmågan och kunnandet att skapa den harmoniska anläggningen där värmekälla, värmepump, distributionsanläggningen (radiatorerna) och husets behov är i balans så att exempelvis inte mer värme tas ur källan än den förmår att leverera, för då sker en nedkylning vilket innebär sämre verkningsgrad, det vill säga lägre besparing. Faktorer som påverkar djupet på borrhålet / värmekällan är det energibehov som behövs för att försörja bostaden, de geologiska förhållanden som föreligger på borrplatsen och de temperaturintervall som passar värmepumpen.

Värme via värmepump

Avanti har kunskapen att optimera förhållandet mellan dessa faktorer, vilket ger minsta mängd driftsel i förhållande till totalt producerad energimängd. Värmepumpens livslängd ökar också genom mer skonsam drift. Inom Avanti-organisationen har vi tagit hänsyn till både geologiska förhållanden och många års tekniska erfarenheter. Fördelar med en rätt dimensionerad bergvärmeanläggning med värmepump är: energisnål, miljövänlig och ger tillbaka tre till fem gånger mer energi än den förbrukar, fungerar under årets alla dagar och investeringen betalar sig efter några år.

Solen värmer marken. Solenergin lagras ned till ca 10 meters djup, där den temperaturmässigt motsvarar platsens årsmedeltemperatur. Vid djupare hål tar jordens geotermiska värme över. Därför kallar vi det för Geoenergi eftersom det är lagrad solvärme i kombination med jordens värme vi använder. Dessutom kan vi lagra energi (värme som kyla) i marken för att använda senare. Visste du att värmepumpen har bidragit till att minska växthusgaser med 76% (Naturvårdsverket) och att förbrukningen av villaolja minskat med 75% (Svenska Petroleuminstituet) mellan 1990 till 2011. Dessutom har mängden el för uppvärmningsändamål minskat med 34% (Energimyndigheten). 

Värmepump för behaglig värme

 

Det är lätt att stirra sig blind på inköpspriset. Det är viktigt att även titta på vilken värmekälla som har lägst energikostnader och är billigast att underhålla. Energikostnaderna under värmekällans livslängd spelar nästan alltid större roll för de totala kostnaderna än vad investeringskostnaderna gör. Var alltså noga med att utvärdera inkomna offerter med hänsyn till både investeringskostnad, underhållskostnad och energikostnad för hela den beräknade livslängden. En värmepump har oftast en livslängd på 20 år. Läs gärna Energimyndighetens test av värmepumpar här opennewwindowwhite.