Vattenbrunn - eget vatten

Den djupborrade vattenbrunnen

Den enskilda vattentäkten kan utformas på flera olika sätt. Här intill visas den djupborrade vattenbrunnen. En djupborrad vattenbrunn är oftast den bästa metoden för att få bra vatten. Genomsnittsdjupet för en vattenbrunn är cirka 70 meter. På det djupet får man oftast fram bra dricksvatten och vattenkvalitet samt en god tillgång. Vattnet i brunnen bör, enligt Socialstyrelsen, räcka till 200 L per person och dygn upp till fem personer. En djupborrad vattenbrunn blir också en reservoar. Oftast borras vattenbrunnar i två olika borrhålsdiametrar, 139 mm eller 168 mm. Och i undantagsfall 193 mm. Beroende på vilken diameter den är utförd i kan man få ca 10 – 15 L reservoar per meter. Särskilt i områden där det finns risk för saltvatten inträngning kan det vara en god ide att använda en större borrhålsdiameter för att slippa borra så djupt.

Djupborrad vattenbrunn för dricksvatten

Den grävda vattenbrunnen

Om förutsättningar finns med vattenförande lager på 5-6 meters djup kan en grävd vattenbrunn vara ett alternativ. På kort sikt finns en ekonomisk vinning att göra. Nackdelen är att det med stor sannolikhet förekommer ytvatten i brunnen och att såväl kvalitet på dricksvatten och tillgång kan variera kraftigt med årstiden. En grävd vattenbrunn kräver större engagemang av ägaren än en djupborrad.

Grävd vattenbrunn för dricksvatten

Rörspetsen

Om förutsättningar finns med vattenförande lager på 5-6 meters djup kan en rörspets vara ytterligare ett alternativ. Rörspetsen är ett perforerat rör med en hård spets som drivs ned i marken. Det kräver förstås att markens beskaffenhet tillåter detta. Det är inte vanligt med denna typ av vattenbrunn numera.

Filterbrunnen

filterEn filterbrunn utförs enligt samma grundprincip som en djupborrad brunn. Men längst ned i vattenbrunnen, precis under foderrören placeras ett filter. Det är oftast av rostfritt stål men kan också vara av plast. Om man ska anlägga egen vattentäkt vid en grusås kan det vara god ide att anlägga en filterbrunn. Denna kombinationen brukar ge stor tillgång på vatten.